Giraffe Bowling Set

Giraffe Bowling Set

6-1/2"L x 3"W x 4-1/2"H

Wood Giraffe Shaped Bowling Game

Set of 8 in Drawstring Bag